Udar słoneczny – jak sobie radzić?

sun32

Udar słoneczny – rodzaj porażenia cieplnego – może się pojawić na skutek przegrzania organizmu w efekcie intensywnej ekspozycji na słońce. Ludzki organizm nie potrafi sobie bowiem poradzić z oddaniem nadwyżki ciepła. Wskutek przegrzania organizmu zostają zaburzone niektóre funkcje ośrodka termoregulacji.
Najbardziej narażone na wystąpienie udaru są dzieci oraz osoby starsze, ale również chorzy na serce czy cukrzycę. Czynnikiem sprzyjającym może być także nadmierne spożycie alkoholu oraz zażywanie niektórych leków.
Jakie są objawy udaru słonecznego?
• zawroty i bóle głowy
• osłabienie
• nudności
• wymioty
• zaczerwienienie skóry
• dreszcze
• zaburzenia widzenia
• wysoka gorączka
• utrata przytomności
• zaburzenia oddychania
Postępowanie w przypadku udaru:
• chorego odprowadzamy do chłodnego i zaciemnionego pomieszczenia i umieszczamy w pozycji półsiedzącej
• na głowę i klatkę piersiową kładziemy chłodne okłady z wody lub lodu
• mierzymy choremu temperaturę co około 10 minut, aby sprawdzić, czy organizm się schładza – schładzanie trzeba przerwać, kiedy temperatura osiągnie 38,3°C
• jeżeli chory jest przytomny, podajemy mu chłodne płyny w dużych ilościach
• kiedy chory jest nieprzytomny, układamy go w pozycji bocznej ustalonej, a w przypadku braku oddechu stosujemy sztuczne oddychanie do czasu przybycia lekarza
• jeżeli stan chorego nie ulega poprawie, wezwijmy lekarza
Jak zapobiegać udarowi słonecznemu?
Aby uniknąć udaru słonecznego, musimy nauczyć się korzystać ze słońca w sposób rozsądny. Przede wszystkim unikajmy przebywania na słońcu w godzinach, kiedy nasłonecznienie jest największe. Stosujmy ochronne nakrycia głowy i pijmy dużo płynów.
Warto również pomyśleć o montażu klimatyzacji, która pomoże nam bez uszczerbku na zdrowiu przetrwać nawet rekordowe upały.