Montaż klimatyzacji

Pomijając jednostki przenośne, klimatyzator nie jest urządzeniem do samodzielnego montażu. Aby urządzenie funkcjonowało w sposób właściwy, należy skorzystać z pomocy profesjonalnej ekipy monterskiej, która nie tylko zainstaluje klimatyzator, ale także będzie go serwisować. Do zamontowania takiego urządzenia wymagane jest ukończenie odpowiedniego szkolenia, potwierdzone stosownym certyfikatem. Pamiętajmy, że tylko fachowe wykonanie instalacji daje nam gwarancję bezawaryjnego funkcjonowania naszego klimatyzatora.
Miejsce montażu zależy od mocy i jakości urządzenia. Im mniejsza jest moc chłodnicza, tym mniejsza możliwa odległość pomiędzy skraplaczem a parownikiem. Najczęściej jest to od kilku do kilkunastu metrów.
Klimatyzator złożony jest z dwóch części: jednostki zewnętrznej – skraplacz i wewnętrznej – parownik, które połączone są za pomocą przewodów freonowych. Razem z przewodami należy przeprowadzić instalację zasilająco – sterującą. Trzeba również pamiętać o uszczelnieniu przejścia instalacji przez zewnętrzną ścianę budynku. Po połączeniu jednostki zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą rur chłodniczych, całość instalacji musi zostać opróżniona z pary wodnej i powietrza przy użyciu pompy próżniowej oraz napełniona czynnikiem chłodniczym. Etapem końcowym jest zweryfikowanie ciśnienia w instalacji.
Zasadniczą część kosztu montażu stanowią materiały użyte do wykonania instalacji, a więc: czynnik chłodniczy, rurki chłodnicze z izolacją, a także inne materiały montażowe.
Podsumowując, montaż klimatyzatora przebiega w następujących etapach:
• wybór miejsca zainstalowania jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej,
• wykonanie przewiertów i bruzd w ścianach pod instalację chłodniczą,
• mocowanie instalacji elektrycznej oraz chłodniczej,
• instalacja jednostki wewnętrznej na ścianie i jej podłączenie,
• zawieszenie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku lub instalacja jej na dachu czy balkonie,
• wykonanie odprowadzenia skroplin z obu jednostek,
• podłączenie skraplacza,
• opróżnienie układu przy użyciu pompy próżniowej,
• wypełnienie układu czynnikiem chłodniczym,
• uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności jego funkcjonowania.