Rekuperator – wentylacja z odzyskiem ciepła

base_59_2

Przy klasycznej wentylacji mechanicznej zimne powietrze z zewnątrz jest wtłaczane do wnętrza przez przewody nawiewne. Następnie pochłania zanieczyszczenia i zostaje usunięte przewodami wywiewnymi poza obiekt mieszkalny. Jeżeli strumień wywiewany i nawiewany zostanie przepuszczony przez specjalny wymiennik, część ciepła z powietrza ogrzanego zostanie przekazana do powietrza zimnego.
Wymiennik ciepła stanowi jeden z elementów większego urządzenia – rekuperatora, czyli centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Rekuperator stanowi nowoczesny system kontroli wentylacji powietrza wewnątrz budynku. Pozwala on na pełną kontrolę nad stopniem cyrkulacji powietrza w naszych domach.
Jakie korzyści niesie ze sobą zastosowanie rekuperatorów? Przede wszystkim, niezależnie od warunków zewnętrznych, zapewniają one skuteczną wymianę powietrza. Jest ono dostarczane w optymalnej ilości i w sposób ciągły. Rekuperatory zapewniają odzysk ciepła na poziomie do 95%, co generuje niższe koszty ogrzewania budynku nawet aż o 40%. Kolejną zaletą jest czystsze powietrze wtłaczane do wnętrza – zostaje ono oczyszczone przez filtry rekuperatora.
Jak dokładnie działa system z rekuperatorem? Jedna z części składowych urządzenia rekuperacyjnego – czerpnia – zasysa chłodne, świeże powietrze. Następnie przechodzi ono przez wymiennik ciepła. Tutaj ogrzewane jest przy pomocy energii cieplnej powietrza wywiewanego z wnętrza budynku. W końcowym etapie ogrzane powietrze jest nawiewane do pomieszczeń dzięki specjalnemu systemowi kanałów. Wentylatory nawiewny i wywiewny wymuszają obieg powietrza.
Pamiętajmy jednak, że system wentylacji mechanicznej z rekuperacją jest dobrym rozwiązaniem tylko wtedy, kiedy budynek ma bardzo dobrą izolację. Jeżeli nasz dom wykazuje duże straty energetyczne, inwestowanie w rekuperację mija się z celem.

Dodaj komentarz