Najczęstsze usterki klimatyzatorów domowych

emergency-air-conditioning-maintenance

Każdy klimatyzator, aby mógł sprawnie funkcjonować, wymaga fachowej opieki serwisowej – konserwacyjnej i technicznej. Kiedy pojawiają się pierwsze usterki, nie powinno się ich lekceważyć.

Częstym źródłem problemów jest niewłaściwe umiejscowienie jednostki zewnętrznej. Jeśli zostanie ona zamontowana w miejscu nasłonecznionym, wówczas nagrzewa się, zmniejszając tym samym efektywność pracy całego układu. Warto zwrócić też uwagę na możliwość swobodnego przepływu powietrza wokół tej jednostki. Gdy jakiś czynnik będzie zahamowywać jego wymianę, urządzenie się przegrzeje. Sporą część problemów z urządzeniem generować mogą także zabrudzenia – filtr powietrza umiejscowiony w jednostce wewnętrznej wychwytuje wszelkie zanieczyszczenia. Należy go regularnie czyścić, aby zapobiec ich przedostawaniu się do całego układu.

Spośród licznych usterek klimatyzatorów najczęściej zdarzają się opisane poniżej sytuacje:

1. Urządzenie pracuje nieefektywnie
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zazwyczaj zabrudzony filtr powietrza w jednostce zewnętrznej – obniża on wydajną pracę urządzenia, hamując przepływ powietrza przez chłodnicę. Pamiętajmy więc o regularnym czyszczeniu filtrów powietrza, a w trudniejszych przypadkach – o ich wymianie.
Powodem nieefektywnej pracy może być też wyciek czynnika chłodniczego lub jego zbyt mała ilość w układzie. Należy również sprawdzić, czy otwory wentylatora nie są zatkane oraz czy temperatura jest ustawiona w sposób prawidłowy.

2. Usterka silnika wentylatora w jednostce zewnętrznej
Wentylator jest istotną częścią składową naszego urządzenia. Jego rolą jest przekazywanie ciepła na zewnątrz. Jeśli nie będzie on działał prawidłowo, sprężarka łatwo może ulec przegrzaniu i uszkodzeniu. Wówczas trzeba ją będzie wymienić na nową. Awarię silnika w jednostce zewnętrznej stwierdzić można, kiedy śmigło wentylatora pozostaje nieruchome.

3. Sprężarka włącza się i wyłącza po krótkich cyklach pracy
Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zbyt mała ilość czynnika chłodniczego. Należy sprawdzić jego poziom w układzie. Być może klimatyzator przez dłuższy czas nie był uruchamiany.

4. Klimatyzator nie chce się włączyć
Kiedy urządzenie nie chce się włączyć, należy sprawdzić, czy włączone są bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej oraz czy nie trzeba wymienić baterii w pilocie. Jeżeli natomiast diody klimatyzatora sygnalizują błąd, należy sprawdzić kod błędu w instruktażu.

5. Z urządzenia kapie woda
Klimatyzator schładzając powietrze, zarazem je osusza. W procesie tym skroplona para wodna zostaje odprowadzona do tacy ociekowej, a stamtąd wypływa do kanalizacji. Kiedy odpływ jest niedrożny, woda wzbiera w tacy ociekowej. Po przekroczeniu określonej pojemności zaczyna się ona wylewać na podłogę pomieszczenia, w którym znajduje się klimatyzator. Niewłaściwie wykonana instalacja odpływu może powodować małą skuteczność w odprowadzaniu wzbierającej wody.

6. Z klimatyzatora wydobywa się niemiły zapach
Systematyczne czyszczenie klimatyzatora konieczne jest przede wszystkim z powodu skroplin pojawiających się na chłodnicy klimatyzatora oraz na tacy ociekowej. Jeżeli nie będziemy odpowiednio często poddawać urządzenia czyszczeniu, istnieje spore ryzyko rozwoju pleśni, bakterii i grzybów. Nie zapominajmy więc o przeglądach konserwacyjnych i technicznych urządzenia.

Dodaj komentarz