Udar słoneczny – jak sobie radzić?

sun32

Udar słoneczny – rodzaj porażenia cieplnego – może się pojawić na skutek przegrzania organizmu w efekcie intensywnej ekspozycji na słońce. Ludzki organizm nie potrafi sobie bowiem poradzić z oddaniem nadwyżki ciepła. Wskutek przegrzania organizmu zostają zaburzone niektóre funkcje ośrodka termoregulacji.
Najbardziej narażone na wystąpienie udaru są dzieci oraz osoby starsze, ale również chorzy na serce czy cukrzycę. Czynnikiem sprzyjającym może być także nadmierne spożycie alkoholu oraz zażywanie niektórych leków.
Jakie są objawy udaru słonecznego?
• zawroty i bóle głowy
• osłabienie
• nudności
• wymioty
• zaczerwienienie skóry
• dreszcze
• zaburzenia widzenia
• wysoka gorączka
• utrata przytomności
• zaburzenia oddychania
Postępowanie w przypadku udaru:
• chorego odprowadzamy do chłodnego i zaciemnionego pomieszczenia i umieszczamy w pozycji półsiedzącej
• na głowę i klatkę piersiową kładziemy chłodne okłady z wody lub lodu
• mierzymy choremu temperaturę co około 10 minut, aby sprawdzić, czy organizm się schładza – schładzanie trzeba przerwać, kiedy temperatura osiągnie 38,3°C
• jeżeli chory jest przytomny, podajemy mu chłodne płyny w dużych ilościach
• kiedy chory jest nieprzytomny, układamy go w pozycji bocznej ustalonej, a w przypadku braku oddechu stosujemy sztuczne oddychanie do czasu przybycia lekarza
• jeżeli stan chorego nie ulega poprawie, wezwijmy lekarza
Jak zapobiegać udarowi słonecznemu?
Aby uniknąć udaru słonecznego, musimy nauczyć się korzystać ze słońca w sposób rozsądny. Przede wszystkim unikajmy przebywania na słońcu w godzinach, kiedy nasłonecznienie jest największe. Stosujmy ochronne nakrycia głowy i pijmy dużo płynów.
Warto również pomyśleć o montażu klimatyzacji, która pomoże nam bez uszczerbku na zdrowiu przetrwać nawet rekordowe upały.

Sposoby na upał

air-conditioning-installation

Idą afrykańskie upały – nadchodzące dni przyniosą temperatury znacznie powyżej 30°C. Wielu z nas zastanawia się, jak przeżyć upał. Kiedy staje się on nie do wytrzymania, sięgnijmy po sprawdzone sposoby, aby go przetrwać:
• Aby uniknąć odwodnienia, pamiętajmy o wypijaniu minimum 2 litry wody dziennie, ponieważ w upalne dni nasz organizm traci jej aż do 1,2 litra na godzinę.
• Unikajmy intensywnego wysiłku fizycznego, który może się dla nas zakończyć zaburzeniami rytmu serca, a nawet zawałem.
• Chrońmy skórę kosmetykami z dużym filtrem.
• Nie nośmy sztucznych materiałów i ciemnych kolorów ubrań. W upał warto wybierać tkaniny takie jak: bawełna, jedwab, len.
• Unikajmy spożywania alkoholu oraz napojów z zawartością kofeiny, ponieważ mają one działanie odwadniające.
• Jedzmy lekkostrawne posiłki i zwróćmy szczególną uwagę na ich świeżość.
• Dbajmy o nasze zwierzęta – zapewnijmy im stały dostęp do wody pitnej i ograniczmy ich ekspozycję na słońce.
• Starajmy się utrzymywać chłód w pomieszczeniach – zasłońmy i zamknijmy okna w pomieszczeniach nasłonecznionych.
Jeżeli wysoka temperatura w naszych pomieszczeniach mocno nam doskwiera, warto pomyśleć o montażu klimatyzacji, która pomoże nam przetrwać nawet rekordowe upały.

Montaż klimatyzacji

Pomijając jednostki przenośne, klimatyzator nie jest urządzeniem do samodzielnego montażu. Aby urządzenie funkcjonowało w sposób właściwy, należy skorzystać z pomocy profesjonalnej ekipy monterskiej, która nie tylko zainstaluje klimatyzator, ale także będzie go serwisować. Do zamontowania takiego urządzenia wymagane jest ukończenie odpowiedniego szkolenia, potwierdzone stosownym certyfikatem. Pamiętajmy, że tylko fachowe wykonanie instalacji daje nam gwarancję bezawaryjnego funkcjonowania naszego klimatyzatora.
Miejsce montażu zależy od mocy i jakości urządzenia. Im mniejsza jest moc chłodnicza, tym mniejsza możliwa odległość pomiędzy skraplaczem a parownikiem. Najczęściej jest to od kilku do kilkunastu metrów.
Klimatyzator złożony jest z dwóch części: jednostki zewnętrznej – skraplacz i wewnętrznej – parownik, które połączone są za pomocą przewodów freonowych. Razem z przewodami należy przeprowadzić instalację zasilająco – sterującą. Trzeba również pamiętać o uszczelnieniu przejścia instalacji przez zewnętrzną ścianę budynku. Po połączeniu jednostki zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą rur chłodniczych, całość instalacji musi zostać opróżniona z pary wodnej i powietrza przy użyciu pompy próżniowej oraz napełniona czynnikiem chłodniczym. Etapem końcowym jest zweryfikowanie ciśnienia w instalacji.
Zasadniczą część kosztu montażu stanowią materiały użyte do wykonania instalacji, a więc: czynnik chłodniczy, rurki chłodnicze z izolacją, a także inne materiały montażowe.
Podsumowując, montaż klimatyzatora przebiega w następujących etapach:
• wybór miejsca zainstalowania jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej,
• wykonanie przewiertów i bruzd w ścianach pod instalację chłodniczą,
• mocowanie instalacji elektrycznej oraz chłodniczej,
• instalacja jednostki wewnętrznej na ścianie i jej podłączenie,
• zawieszenie jednostki zewnętrznej na elewacji budynku lub instalacja jej na dachu czy balkonie,
• wykonanie odprowadzenia skroplin z obu jednostek,
• podłączenie skraplacza,
• opróżnienie układu przy użyciu pompy próżniowej,
• wypełnienie układu czynnikiem chłodniczym,
• uruchomienie urządzenia i sprawdzenie poprawności jego funkcjonowania.

Ile prądu pobiera klimatyzator?

Często zapominamy, że urządzenia klimatyzacyjne pochłaniają mnóstwo energii, zazwyczaj około 2,5 – 3,5 kilowata na godzinę.
Aby obliczyć, ile prądu pobiera klimatyzator, trzeba zgromadzić podstawowe dane precyzujące: moc urządzenia wyrażoną w kW, pobór prądu przez dane urządzenie w kWh i jego cena, a także czas pracy klimatyzatora. W późniejszej kolejności trzeba pomnożyć czas przez pobór mocy jednostki. Z tych wyliczeń otrzymujemy dobowe zużycie prądu. Tym samym określimy pobór prądu przez urządzenie oraz oszacujemy koszt jego zużycia w przeliczeniu na dobę. Pobór prądu zależy od modelu, jakim dysponujemy. Producent powinien dołączyć do urządzenia kartę, określającą podstawowe dane techniczne, również pobór mocy. Zazwyczaj używa się przelicznika 1kW/10m2.

Jak ograniczyć zużycie prądu elektrycznego podczas użytkowania systemów klimatyzacji?
1. Właściwa temperatura wygenerowana przez urządzenie powinna wahać się w przedziale między 22 a 25°C i powinna być niższa od standardowej temperatury pomieszczenia o parę stopni. Pomoże to ograniczyć zużycie energii elektrycznej, a także będzie miało pozytywny wpływ na stan naszego zdrowia. Ludzki organizm nie reaguje bowiem dobrze na gwałtowne zmiany temperatury.
2. Klimatyzator nie musi być włączony, gdy jego użytkownik znajduje się poza domem. Duża część klimatyzatorów posiada funkcję szybkiego schładzania, która pozwala uzyskać żądaną temperaturę w bardzo krótkim czasie. Urządzenie można także zaprogramować tak, aby włączyło się o wyznaczonej przez nas godzinie.
3. Kiedy klimatyzator pracuje, należy zamknąć wszystkie okna w pomieszczeniu.
4. Warto zainwestować w dobry klimatyzator: nowoczesna technologia oznacza większą efektywność, a więc i mniejsze zużycie prądu.
5. Pomieszczenie, w którym pracuje klimatyzator musi być właściwie izolowane – to również wpływa na mniejsze zużycie prądu.
6. Powinno się również zwrócić uwagę na dostosowanie mocy urządzenia w stosunku do kubatury pomieszczenia.
7. Jednostka wewnętrzna powinna być zainstalowana we właściwym miejscu, określonym wobec okna, wysokości pomieszczenia, źródeł ciepła, oddalenia od sufitu.
8. Raz w roku urządzenie powinno przejść przegląd techniczny.

Jak często trzeba wykonywać serwis klimatyzacji?

Obowiązek serwisowania klimatyzacji, również w pomieszczeniach biurowych, wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Brak jest natomiast przepisów dotyczących koniecznej częstotliwości przeglądów i czyszczenia klimatyzacji.
Dlaczego trzeba wykonywać serwis klimatyzacji? Na filtrach z czasem osadzają się zanieczyszczenia, zmniejsza się wydajność działania klimatyzatora, wzrasta natomiast zużycie energii. Zanieczyszczenia zgromadzone na filtrze mogą stać się zachętą dla drobnoustrojów, które z czasem zaczną bytować w naszej klimatyzacji i będą wdmuchiwane do mieszkania. Poza tym urządzenie dość często się obladza, co jest przyczyną skraplania wody. Wskutek tego, w skrajnych przypadkach, nie udaje się nam uzyskać żądanej temperatury. Z tego powodu każdy właściciel klimatyzatora powinien dla własnego zdrowia systematycznie przeprowadzać serwis klimatyzacji, a więc przegląd, czyszczenie i konserwację.
Częstotliwość konserwacji, przeglądów i czyszczenia klimatyzacji zależna jest przede wszystkim od typu klimatyzatora, rodzaju instalacji, podatności klimatyzatora na zanieczyszczenia, przepływu powietrza, poza tym również od wyników kontroli czystości, wcześniejszych awarii i wynikłych w związku z tym uszkodzeń. Powinno się więc wziąć pod uwagę, umieszczone w instrukcji obsługi urządzenia, zalecenia producenta klimatyzatora związane z częstotliwością konserwacji, przeglądów i czyszczenia klimatyzatora.

Klimatyzator inwerterowy czy on off?

Najważniejszą częścią klimatyzatora jest sprężarka. Żywotność i zapotrzebowanie na energię elektryczną klimatyzatora są uzależnione od jakości wykonania sprężarki. Urządzenia klimatyzacyjne obecne na rynku wykonane są w dwóch technologiach: ON/OFF i Inverter. Sprężarka ON/OFF w czasie pracy klimatyzatora funkcjonuje mocą nominalną lub jest całkowicie wyłączona.

A więc: klimatyzator inwerterowy czy on off? Sprężarka Inverter może dostosować swoje działanie do zapotrzebowania chłodniczego lub grzewczego i pracować w zakresie mocy przewidzianej w specyfikacji urządzenia. Taka technologia generuje spore oszczędności energii elektrycznej – przynajmniej 20% w porównaniu do urządzenia typu ON/OFF o podobnej mocy. Poza tym płynna regulacja mocy wpływa na bardziej równomierną temperaturę w pomieszczeniu – jej wahania są dużo mniejsze, a w przypadku, gdy różnica pomiędzy temperaturą w mieszkaniu, a temperaturą żądaną jest duża, Invertery mogą przez krótki czas pracować z większą mocą, aby jak najszybciej wygenerować żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Invertery są też bardziej ciche od standardowych klimatyzatorów, ponieważ nie zawsze pracują na pełnej mocy. Poza tym dźwięk sprężarki jest dużo mniej uciążliwy. Zasadniczo wszystkie Invertery mogą też ogrzewać nasze wnętrza, nawet przy temperaturze zewnętrznej do –15°C. Klimatyzatory typu Inverter można polecać do każdego rodzaju wnętrz, również do domów jednorodzinnych – trzeba tylko właściwie dobrać moc urządzenia do zapotrzebowania pomieszczenia.
System Inverter jest bardziej skomplikowany, przez co klimatyzatory typu Inverter są droższe od urządzeń ON/OFF. Jednak oszczędności związane z mniejszym zużyciem energii elektrycznej wyrównują różnicę kosztów w ciągu od roku do trzech lat.
Obecnie urządzenia typu ON/OFF są stopniowo wycofywane z produkcji. Powodem tego jest potrzeba obniżenia kosztów działania klimatyzatora.

Klimatyzator inwerterowy

Klimatyzatory z inwerterem, czyli pracą płynną, dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu oraz unikalnemu układowi zasilania, pozwalają obniżyć koszty związane z chłodzeniem mieszkania czy domu. Są one jednymi z najnowocześniejszych i najwydajniejszych urządzeń klimatyzacyjnych stosowanych dziś na świecie.

Jaka jest zasada działania klimatyzatorów z inwerterem? Pracują one w oparciu o stałoprądowe sprężarki inwerterowe, które zwiększają stopniowo swoją moc w celu szybkiego ochłodzenia lub ogrzania pomieszczenia. Inwertery elektronicznie sterują prądem, napięciem i częstotliwością zasilania urządzeń elektrycznych (na przykład silnika sprężarki w klimatyzatorze). Pobierają one informacje z czujników monitorujących warunki pracy i na ich podstawie dostosowują obroty sprężarki, która ma za zadanie regulowanie wydajności klimatyzatora. Bezpośrednio po włączeniu, klimatyzator inwerterowy dostarcza odpowiednią ilość mocy, co pozwala mu osiągnąć żądaną temperaturę około cztery razy szybciej niż w przypadku modeli pozbawionych tego układu. Technologia inwerterowa umożliwia schłodzenie pomieszczenia do odpowiedniej temperatury w krótkim czasie i utrzymywanie jej na niezmiennym poziomie.Wskutek niskiej wartości prądu rozruchowego spada zużycie energii elektrycznej. W porównaniu do starszych urządzeń oszczędność energii może wynieść nawet do do 50%. Zaletą klimatyzatorów z inwerterem jest również brak wahań temperatury.
Urządzenia wykorzystujące technologię inwerterową zasilane są prądem zmiennym. Napięcie jest następnie zamieniane na prąd stały i tym prądem jest zasilana sprężarka i inne podzespoły. Zaletą prądu stałego w porównaniu z prądem zmiennym jest fakt, że zasilane nim urządzenia pracują z płynnie regulowaną wydajnością i, w zależności od potrzeb, mogą ogrzewać lub chłodzić.
Różnica między klimatyzatorami klasycznymi a inwerterowymi polega na możliwości regulacji pracy sprężarki i przystosowaniu jej do aktualnego zapotrzebowania na moc grzewczą lub chłodniczą. W ten sposób unika się energochłonnej pracy urządzeń o stałym wydatku. Polega on na regularnym włączaniu i wyłączaniu się sprężarek, co negatywnie wpływa na ich żywotność. Praca klimatyzatorów inwerterowych jest bardziej cicha. Dużą ich zaletą jest również możliwość zastosowania większej odległości miedzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
W Unii Europejskiej klimatyzatory konwencjonalne będą wycofywane ze sprzedaży. Dopuszczalne do użytku będą tylko klimatyzatory inwerterowe ze względu na niższe zużycie energii elektrycznej.

Klimatyzacja Warszawa

Klimatyzator

Klimatyzator

Wybór klimatyzatora
Podstawowy podział systemów klimatyzacji przedstawia się następująco: klimatyzator kanałowy (wykorzystuje instalację kanałową doprowadzoną do centralnej jednostki), klimatyzator typu multisplit i inverter multisplit (klika jednostek połączonych z jedną jednostką zainstalowaną na zewnątrz budynku), klimatyzator kasetonowy (instaluje się go na sufitach podwieszanych).
Do użytku domowego najlepiej nadają się mniejsze jednostki. Klimatyzatory domowe możemy podzielić na chłodzące, chłodząco – ogrzewające oraz chłodząco – ogrzewające z możliwością utrzymania stałej wilgotności. Najpopularniejszą grupą urządzeń do użytku domowego są jednostki obniżające temperaturę. Dzielimy je na: kompaktowe i klimatyzatory dwuelementowe typu split (ścienne, ścienno – sufitowe, podłogowe, split – inwerterowe).
W przypadku klimatyzatorów kompaktowych cała konstrukcja znajduje się w jednej obudowie. Dzielimy je na okienne i przenośne (mobilne). Klimatyzatory mobilne sprawdzają się, gdy chcemy uniknąć zmian w mieszkaniu i komplikacji instalacyjnych. Klimatyzatory okienne natomiast ustawiane są na parapecie lub montowane w oknie. W takim wypadku konieczna jest wymiana okna lub wykonanie dodatkowego otworu w ścianie. Na tego typu przeróbki trzeba jednak zazwyczaj uzyskać zgodę administratora budynku.
Klimatyzator przenośny jest niedrogim urządzeniem i na ogół nie wymaga wprowadzania wielkich zmian w mieszkaniu ani załatwiania zbędnych formalności. Ma on niewielkie rozmiary i wiele funkcji, jak na przykład: chłodzenie powietrza czy osuszanie i wentylowanie pomieszczenia. Trzeba jednak pamiętać, że jest to dość głośne urządzenie, co spowodowane jest pracą wentylatora i sprężarki. Producenci zwykle informują o poziomie hałasu, więc warto zwrócić na to uwagę przed dokonaniem zakupu.
Przy wyborze rodzaju klimatyzatora musimy wziąć pod uwagę: liczbę okien i drzwi w pomieszczeniu oraz ilość osób w nim przebywających, wielkość pomieszczenia, a także stopień jego nasłonecznienia. Niezbędnym wymogiem przy używaniu klimatyzatorów przenośnych jest posiadanie okna w pomieszczeniu. Przez okno takie wyprowadzana jest specjalna rura harmonijkowa, która odprowadza ciepłe powietrze na zewnątrz, a z wewnątrz pobiera powietrze do chłodzenia.
Warto również zwrócić uwagę na komfort użytkowania. Większość klimatyzatorów przenośnych wyposażonych jest w kółka, które ułatwiają przenoszenie urządzenia. Może nas również zainteresować funkcja turbochłodzenia, która daje natychmiastowy efekt chłodu.
Jeżeli chcemy używać klimatyzatora zimą w charakterze dodatkowego źródła ciepła, należy znaleźć urządzenie wyposażone w pompę ciepła. Koszt takiego sprzętu będzie jednak wyższy.
Jeśli mamy problemy z alergią, powinniśmy rozważyć zakup modelu wyposażonego w systemy filtrujące. Powietrze w takim urządzeniu jest filtrowane, dzięki czemu unoszące się w pomieszczeniu pleśnie i alergeny są niszczone.
Niektóre modele mają dodatkowo funkcję osuszacza, która może być przydatna w deszczowe dni oraz w wilgotnym pomieszczeniu. Zapewnia ona uzyskanie optymalnej wilgotności bez potrzeby zmiany temperatury w mieszkaniu.
Warto również zwrócić uwagę na modele z pilotem, za pomocą którego możemy zdalnie sterować naszym urządzeniem. W sprzedaży są też klimatyzatory wyposażone w timer, który umożliwia zaprogramowanie urządzenia tak, aby chłodziło wyłącznie w wybranym przez nas czasie.
Podsumowując: dobry klimatyzator powinien zapewniać nam poczucie komfortu termicznego. Ważne, aby był cichy, ekonomiczny oraz wyposażony w filtry usuwające nieprzyjemne zapachy, zanieczyszczenia, pleśnie i alergeny oraz bakterie.

Budowa klimatyzatora
Klimatyzator składa się z sześciu zasadniczych elementów: sprężarki i zaworu rozprężnego, dwóch wymienników ciepła, czyli parownika i skraplacza, oraz dwóch wentylatorów, które wymuszają przepływ powietrza wokół wymienników.

Na co zwrócić uwagę
Moc chłodnicza – jest to wydajność klimatyzatora pracującego w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu.
Pobór energii – moc pobierana z sieci energetycznej potrzebna do wytworzenia mocy chłodniczej przez klimatyzator.
Szacunkowe roczne zużycie energii – wylicza się w oparciu o klasyczny model gospodarstwa domowego i podaje zbliżoną ilość energii zużywanej przez urządzenie (podawane w kWh). W klimatyzatorach, które chłodzą i ogrzewają, producenci podają także wydajność grzewczą lub moc grzewczą (kW).

Konserwacja
Klimatyzacja powinna być przynajmniej dwa razy w roku serwisowana: w porze jesienno – zimowej i zimowo – wiosennej. W ramach prac serwisowych powinny być wykonane następujące czynności:
– odgrzybianie, dezynfekcja i czyszczenie jednostki wewnętrznej,
– czyszczenie lub wymiana filtrów,
– czyszczenie urządzenia zewnętrznego.
Przynajmniej dwa razy w roku konieczne jest czyszczenie przewodów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Natomiast raz na dwa lata należy przeprowadzać dezynfekcję kanałów. Dzięki temu zabiegowi z przewodów usuwane są wszelkie mikroorganizmy.

Klimatyzator do mieszkania w bloku

Klimatyzatory dzielimy na kilka grup. Są to min.:
– klimatyzatory ścienne,
– klimatyzatory podsufitowe i przypodłogowe,
– klimatyzatory kanałowe,
– klimatyzatory kasetonowe,
– klimatyzatory okienne,
– klimatyzatory przenośne.
Jednak nie wszystkie z wymienionych nadają się na klimatyzator do mieszkania w bloku. Jaki klimatyzator wybrać do mieszkania? Musimy rozważyć kilka aspektów.

Po pierwsze – miejsce instalacji. W przypadku bloków miejscem instalacji agregatu jest zazwyczaj balkon. Jeśli chcemy zainstalować klimatyzator bez zgody wspólnoty czy spółdzielni, powinien on znajdować się na posadzce balkonu. Przy instalowaniu urządzenia na ścianie zazwyczaj wymagane jest uzyskanie urzędowej zgody.

Według prawa nie wolno nam posiadać na balkonie sprzętu, który generuje ponad 45 dB. Wartość ta powinna być mierzona u sąsiada, któremu nie podoba się dobiegający z naszego balkonu hałas. Natężenie hałasu jednostki wewnętrznej nie jest już tak znaczące, pod warunkiem, że nie planujemy montażu klimatyzatora w sypialni.

Przy instalowaniu klimatyzacji trzeba zdać sobie sprawę, że powstała wskutek chłodzenia woda musi zostać w jakiś sposób odpompowana. Kiedy odprowadzenie wody na balkon nie jest możliwe, konieczna jest instalacja pompki skroplin.

Klimatyzator ścienny – jest to najczęściej stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych klimatyzator. Charakteryzuje się dość prostym montażem w porównaniu do innych rodzajów urządzeń. Również serwis jest tu tańszy. Klimatyzatory do montażu na ścianie mają również tą zaletę, że posiadają wiele wbudowanych funkcji dodatkowych, które bardzo poprawiają komfort użytkowania. Wszędzie, gdzie tylko jest możliwość wykonania tego typu instalacji, polecane są klimatyzatory typu Split. Zazwyczaj stosowane i polecane w budownictwie mieszkaniowym Splity to właśnie klimatyzatory ścienne.